กติกาในการร่วมสนุก
  • กด “โหวต” ให้กับผลงานที่เข้าร่วมจัดแสดง
  • สามารถโหวตได้ 1 ครั้ง ทุก 24 ชม. / 1 อุปกรณ์
  • 1 ครั้งต่อการโหวต = 1 ชื่อในการสุ่มจับรางวัล
  • โหวตได้ถึงวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น.
เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม Click >>