IP12 สูตรและกรรมวิธีการผลิตเส้นลอดช่องไร้แป้งโปรตีนสูงที่มีส่วนผสมของไข่ขาว
10
332
เส้นลอดช่องไร้แป้งโปรตีนสูง ประกอบด้วย ไข่ขาวผง โซเดียมอัลจิเนต กลูโคแมนแนน แคลเซียมแลคเตท น้ำ และใบเตยสด ผลิตภัณฑ์มีปริมาณโปรตีน 12.5 % เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนัก ผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นต้น โดยเส้นลอดช่องไร้แป้งโปรตีนสูงนี้ขายในราคา 65 บาท ต่อปริมาณ 150 กรัม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้จัดทำ
นาย พรมพิศิษฐ์ คำดี
นางสาว อัญชริกา สุขสำราญ
อาจารย์ สุกัญญา วงวาท
อาจารย์ด็อกเตอร์ พนิดา เรณูมาลย์