IP20 ตู้เคลื่อนย้ายและจ่ายอากาศบริสุทธิ์ป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจสำหรับเด็กทารก
1317
4444
Power Air Purified Transporter for baby (PAPT) ตู้เคลื่อนย้ายทารกและเครื่องจ่ายอากาศบริสุทธิ์
มีวัตถุประสงค์ ให้ทารกปลอดภัย ป้องกันการกระจายเชื้อโรคทางเดินหายใจ เช่น โควิด 19 หวัด วัณโรค จากสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลสู่ทารก และจากทารกป่วยสู่สิ่งแวดล้อม โดยไม่ทำให้ทารกขาดออกซิเจนและมีภาวะคาร์บอนไดออกไซด์คั่ง จากการขาดการหมุนเวียนอากาศ
เป็นตู้ที่มีเครื่องจ่ายอากาศเติมอากาศบริสุทธิแรงดันบวกเข้าสู่ภายในตู้ ผ่าน HEPA Filter เพื่อกรองแบคทีเรีย และไวรัส โดยอากาศจะผ่านทางออกที่มี HEPA Filter เช่นกัน
หน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์
ผู้จัดทำ
นาย ณัฐชยพล คำอิ่ม
นาย นิรุตติ์ ทูลฉลาด
นาย เจษฎา สดใส
พญ.บุญลักษณ์ คำอิ่ม