IP21 เครื่องอบช้อนยูวี
23
427
VIO เครื่องอบช้อนยูวี เป็นอุปกรณ์ที่ใช้การฆ่าเชื้อ ช้อน ส้อม ตะเกียบ ภายหลังการทำความสะอาด ด้วยการใช้เครื่องอบช้อนยูวี เพื่อทดแทนการใช้ หม้อลวกช้อน ที่ลวกช้อน ในศูนย์อาหาร เพื่อยับยั้งเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรีย บน ช้อน ส้อม ก่อนนำไปใช้รับประทานอาหาร โดยการใช้เทคโนโลยีอัลตร้าไวโอเลต(ยูวี)โดยมีประสิทธิภาพลดปริมาณเชื้อโรคได้ถึง 99.9%(Intertek LAB) สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้าง เพื่อสุขอนามัยที่ดี แก่ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ได้ขึ้นทะเบียน MiT กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว และได้รับใบอนุญาติจำหน่า
หน่วยงาน บริษัท ดีเอ็นเอ เคมีคอล เฮาส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดทำ
นาย นิติพัฒน์ สุวรรณบุณยกิจ