0
123

ระบบตรวจจับการขับขี่อัจฉริยะ

DDS System

นวตกรรมนี้เป็นการใช้ AI Deep Learning ในการตรวจจับ แจ้งเตือน และวัดประสิทธิภาพการขับขี่ ของผู้ขับขี่ โดย Program มี function การทำงานดังนี้ 1.ตรวจจับการหลับใน พร้อมทั้งแจ้งเตือน ให้ผู้ขับขี่ได้รู้สึกตัวก่อนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 2.มีระบบตรวจจับ และยืนยันตัวตนของผู้ขับขี่ 3.มีระบบตรวจวัดแอลกฮอลล์ของผู้ขับขี่ 4.มีระบบบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพการขับขี่ และแสดงผลได้แบบ Real Time ซึ่งนวตกรรมนี้จะตอบโจทย์และแก้ Pain Point ของเจ้าของกิจการรถขนส่งสาธารณะ รวมทั้งงานทางด้าน Logistics ที่ต้องใช้พนักงานในการขับรถขนส่งผู้โดยสาร หรือ สินค้าซึ่งมีมูลค่าสูงมาก หากรถยนต์ที่พนักงานขับขี่เกิดอุบัติเหตุจะก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่เจ้าของกิจการต้องแบกรับเอาไว้ กลุ่มลูกค้าหลักของเราคือ 1.เจ้าของกิจการรถขนส่งสาธารณะ 2.เจ้าของกิจการด้าน Logistics ขนส่งสินค้า 3.เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลที่ต้องการระบบช่วยเตือนการหลับใน 4.เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลที่ต้องการระบบกันขโมยอัจฉริยะโดยใช้ เทคโนโลยี AI รายได้ของเรามาจาก -การขาย Hardware & Software DDS System

นาย รุ่งโรจน์ กรุงเกษม

นางสาว จันทรัชต์ พิมพาทอง

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่