666
3176

เรือตรวจสอบ และบำบัดน้ำเสีย

Water Examine and Treatment Engine (WET engine)

ผลงานชิ้นนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเนื่องจากผู้จัดทำได้เห็นถึงปัญหาสำคัญถึงเรื่องปัญหาน้ำเน่าเสียซึ่งส่งผลกระทบหลักต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำ รวมทั้งผู้อยู่อาศัย ชุมชนที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ เพราะเหตุนี้พวกเราจึงได้จัดทำเรือตรวจสอบ และบำบัดน้ำเสีย ซึ่งได้อาศัยการทำงานของบอลEMในการปรับปรุงแก้ไขสภาพของน้ำ ร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และขับเคลื่อนผลงานชิ้นนี้

นางสาว พิชชาภา ผกาผล

นาย นรสีห์ ด่านศิริชัยสวัสดิ์

นาย ภูมิภัทร ศุภกูล

นาย เสฎฐวุฒิ สวัสดี

นาย เมธัส คนึงคิด

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่