165
1620

แพอัจฉริยะผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลื่นน้ำทะเล

Hydro-Gen

แนวคิดแพอัจฉริยะผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลื่นน้ำทะเลเกิดขึ้นจากทางคณะผู้จัดทำอาศัยอยู่จังหวัดที่ติดกับทะเลจึงมีแนวคิดที่จะนำคลื่นทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษา พบว่าในปัจจุบันนั้นมนุษย์หันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นเช่นกัน ทำให้การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะผลิตแพอัจฉริยะผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลื่นน้ำทะเลขึ้น จากการศึกษาและออกแบบคณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบโครงสร้างชิ้นงานขึ้นเป็นรูปแบบแพระนาดเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ขึ้น - ลงตามคลื่นทะเลได้ การผลิตกระแสไฟฟ้าจะใช้การเคลื่อนที่ขึ้น - ลงของน้ำทะเลไปขับเคลื่อนชุดผลิตกระแสไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่บนแพ โดยชุดผลิตกระแสไฟฟ้าจะอาศัยคลื่นทะเลที่ยกตัวขึ้น - ลงเพื่อดันให้เฟืองสะพานไปขับไดนาโมทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า และเพื่อให้การแปลงพลังงานคลื่นทะเลออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าจำเป็นต้องมีชุดเกียร์ทดรอบให้สูงขึ้นเนื่องจากแรงยกของคลื่นน้ำทะเลนั้นมีกำลังมาก อีกทั้งยังวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้มาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ผ่านระบบ IoT

นาย กันตภณ มหชัยกุล

นาย เอกธนัท ทองดี

นาย ยศพนธ์ มโนวรกุล

นางสาว ปัทมาพร ณ น่าน

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่