163
1751

ระบบ อาร์เอฟไอดี สำหรับการบริหารจัดการเลือด

Blood Traceable Management by RFID System

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเลือด ที่ใช้เทคโนโลยี อาร์เอฟไอดี มาช่วยจัดการข้อมูล ซึ่งจัดการข้อมูลได้ที่ละมาก ๆ มีความถูกต้อง แม่นยำ ผ่านการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการอ่านข้อมูลแทนการสัมผัส โดยใช้เครื่องอ่าน และป้ายเก็บข้อมูลแบบมีสายอากาศภายใน (แท็ก) ซึ่งทั้งสองสามารถสื่อสารกันได้แม้อยู่ห่างกันหรือมีสิ่งกีดขวาง การออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้งานกับระบบนั้นสามารถอ่านข้อมูลภายในตู้เก็บเลือดที่เป็นโลหะได้ และนำไปใช้กับตู้เก็บเลือดโดยไม่ส่งผลต่อการทำงานเดิม การออกแบบอุปกรณ์ที่กล่าวถึงนี้ เป็นเพียงอุปกรณ์ที่นำไปประยุกต์ใช้กับตู้เก็บเลือด เพื่อใช้จัดการข้อมูลเลือดภายในตู้เท่านั้น ไม่ได้มีการสร้างตู้เก็บเลือดขึ้นมาใหม่แต่อย่างใด ส่วนการออกแบบระบบการจัดการข้อมูลนั้นระบบจะสามารถเก็บและแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้งานทราบได้ในทันทีเมื่อมีการใช้งาน กล่าวคือ เมื่อระบบทำการอ่านข้อมูลแท็กที่ติดกับถุงเลือดแต่ละถุง ระบบจะบันทึกและแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้งานทราบ เช่น ตู้เก็บเลือดที่ 1 มีเลือด 200 ถุง กรุ๊ปเอ 50 ถุง กรุ๊ปบี 50 ถุง กรุ๊ปโอ 100 ถุง หรือจะให้แสดงข้อมูลเลือดทั้งหมดในระบบก็ทำได้

นาย เกียรติศักดิ์ สละยอง

นาย มนตรี เสาวดี

รศ. ดร. ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่