19
311

พลาสเตอร์เจลเพคตินจากเปลือกส้มโอ และสารแทนนินแซนโทนจากเปลือกมังคุด เพื่อช่วยในการสมานแผลเปิด ต้านเชื้อแบคทีเรีย และลดการอักเสบ

Grapefruit Peel Pectin Gel Plaster and tannins, xanthones from mangosteen peels To help heal open wounds, antibacterial and reduce inflammation.

บาดแผลเกิดขึ้นแล้วนั้น อาจทำให้เชื้อโรค และสิ่งสกปรกต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะ เชื้อ Staphylococcus anreus ซึ่งเป็นเชื้อที่สามารถพบได้ทั่วไป แต่คนส่วนมากไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากเชื้อชนิดนี้ แต่หากเชื้อชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลแล้ว อาจก่อให้เกิดการอักเสบหรือเกิดการติดเชื้อได้ ดังนั้นการใช้พลาสเตอร์ปิดแผล จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยม และสามารถช่วยป้องกันบาดแผลจากเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ ผู้จัดทำมีความสนใจในโครงงานนี้ เพื่อประดิษฐ์วัสดุทางการแพทย์โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่หาได้ง่าย เชื่อมโยงกับความสนใจผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ใช้แล้ว คือคนส่วนใหญ่จะบริโภคแค่เนื้อของส้มโอ และมังคุด โดยหลังจากบริโภคแล้ว ก็จะทิ้งเปลือกของผลไม้ทั้งสองชนิด อย่างไร้ประโยชน์ ผู้จัดทำจึงได้ศึกษาคุณสมบัติของเปลือกส้มโอ และเปลือกมังคุด ทำให้ทราบว่า เปลือกส้มโอมีสารแพคตินเป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยเมื่อรวมตัวกับน้ำตาลและกรดในปริมาณที่เหมาะสม จะเกิดเป็นเจลที่อ่อนนุ่ม เปลือกมังคุดมีสารแทนนิน แซนโทน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการสมานแผลเปิด ต้านเชื้อแบคทีเรีย และช่วยลดการอักเสบได้

นางสาว ณัฐธิดา ทองปี้

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่