175
1832

กระถางเพาะชำลดโลกร้อน

Nursery pots to reduce global warming

กระถางเพาะชำลดโลกร้อน จัดทำขึ้นเพื่อลดปริมาณถุงเพาะชำพลาสติกหรือลดการใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น เพราะถุงพลาสติกเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ใช้เวลาในการย่อยสลายค่อนข้างนาน โดยเราจะนำเปลือกถั่วลิสงที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาผสมกับปุ๋ยมูลไส้เดือน แล้วทำเป็นกระถางเพาะชำที่ทดแทนถุงพลาสติก ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากในวัยต้นกล้า ยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย พร้อมยังมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และที่สำคัญยังสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย.

นางสาว ชนัญชิดา ลุนพิลา

นางสาว ปิยรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์

นาง ยุพาพร สมภารเพียง

นางสาว พิชญาพร เวฬุวนารักษ์

นาย ลัญจกรณ์ พิมพ์สวัสดิ์

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่