76
890

ชุดการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์วิชันด้วยโหนดเรดและอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์

A Learning kit for computer vision with Node-RED and A.I. Device

ชุดการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์วิชันด้วยโหนดเรดและอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์ มีแนวคิดมาจากความลำบากในการเรียนในวิชา Computer System ซึ่งในการเรียนแต่ละครั้งมีความไม่สะดวกในการจัดเก็บอุปกรณ์และจอแสดงผล ทางผู้จัดทำจึงได้เกิดแนวคิดขึ้นมาในการรวมทุกอย่างให้อยู่ในกล่องเดียว จัดเก็บง่าย สะดวกในการใช้งาน มีใบคู่มือประกอบการเรียนรู้ทั้งหมด 10 หน่วยการเรียนรู้ อาทิเช่น การใช้งาน Node-RED เบื้องต้น, การประยุกต์ใช้งาน Image Processing & Computer Vision, การประยุกต์ใช้งานการตรวจจับและจดจำใบหน้า ซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีแบบฝึกหัดท้ายบท สำหรับการทดสอบความรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และมีวิดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

นาย ณฤพล หลิมสมบูรณ์

นาย สุกรีฉัตร เย็นมี

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่