92
1014

ระบบวัดค่าความเป็น กรด-ด่าง ของน้ำทิ้งจากครัวเรือนเพื่อปรับคุณภาพน้ำอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ให้เหมาะสมสำหรับพืชดอก

pH Measurement System of Grey Water for Watering with Kid-Bright on Smartphone

ระบบวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำทิ้งเพื่อปรับคุณภาพอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ ให้เหมาะสมสำหรับพืชดอก เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดค่า pH ของน้ำ ปรับ pH น้ำอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ และวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น น้ำมะนาว และน้ำขี้เถ้า ซึ่งไม่ส่งผลเสียต่อน้ำ ระบบนี้จะช่วยลดมลพิษทางน้ำ บำบัดน้ำก่อนทิ้งสู่แหล่งน้ำและนำน้ำที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ โดยนำไปรดน้ำแปลงดอกไม้หรือแปลงผักของเกษตรกร ในชุมชน ด้วยระบบอัตโนมัติหรือสั่งงานระยะไกลได้ หลักการทำงาน เมื่อน้ำทิ้งไหลผ่านถังเก็บน้ำถังที่ 1 ระบบจะเริ่มทำงานโดยวัดค่า pH ถ้า pH sensor วัดได้ < 950 แสดงว่าน้ำเป็นกรด ระบบจะเติมน้ำขี้เถ้าอัตโนมัติจนกว่า pH จะอยู่ระหว่าง 950-1350 แสดงว่าน้ำเป็นกลาง แต่ถ้า pH sensor วัดได้ >1350 แสดงว่าน้ำเป็นด่าง ระบบจะเติมน้ำมะนาวอัตโนมัติเพื่อปรับคุณภาพน้ำให้อยู่ระหว่าง 950-1350 และเกษตรกรสามารถนำน้ำไปใช้ในการเกษตรได้โดยสั่งเปิดวาล์วน้ำผ่านสมาร์ทโฟน กรณีที่ปริมาณน้ำที่ได้คุณภาพแล้วมีมากเกินถังเก็บน้ำ เราสามารถปล่อยทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลองได้โดยที่ไม่ทำให้น้ำเน่าเสีย

นาง วาสนา เกษียร

นาย ภรต แก้วพรหม

นางสาว เมษยา สว่างวงศ์

นางสาว ศิริญะกรณ์ บุญสารี

นาย กฤตภาส ศรีสุวรรณภูมิ

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่