814
4929

การสังเคราะห์แผ่นนาโนแมงกานีสออกไซด์จากแบตเตอรี่สังกะสี-คาร์บอนที่ใฃ้งานแล้วสำหรับการประยุกต์ใช้ในตัวเก็บประจุเทียม

Synthesis of manganese oxide from spent zinc-carbon batteries nanosheets for pseudocapacitor application

ในปัจจุบันแบตเตอรี่สังกะสี-คาร์บอนถูกใช้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันแต่แบตเตอรี่ใช้แล้วจำนวนมากที่ถูกทิ้งก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากสารในแบตเตอรี่ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงต้องการสังเคราะห์แมงกานีสจากแบตเตอรี่ที่สังกะสี-คาร์บอนที่ใช้งานแล้วออกมาในรูปของแมงกานีสออกไซด์ และนำไปสังเคราะห์ MnO2 nanosheet สำหรับ supercapacitor หรือตัวเก็บประจุยิ่งยวด เพื่อลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์และลดต้นทุนในการผลิต supercapacitor ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจในการนำมาประยุกต์ใช้ทดแทนหรือใช้ควบคู่กับแบตเตอรี่ในอุตสาหกรรมรถ EV และในปัจจุบัน ที่สวิซเซอร์แลนด์และดูไบ รถเมล์ใช้พลังงานจาก supercapacitor ซึ่ง MnO2 เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับการใช้เป็นขั้วอิเล็กโทรดใช้ใน pseudocapacitor โดยขั้นตอนการทดลองจะแบ่งเป็นสองช่วง 1.การสังเคราะห์ MnO2 จากสาร ZnMn2O4 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเคมีถายในแบตเตอรี่สังกะสี-คาร์บอนที่ใช้งานแล้ว 2.การสังเคราะห์ MnO2 nanosheet จาก MnO2 และทดสอบประสิทธิภาพทางไฟฟ้าเคมี

นางสาว ทอปัด ศิริลัทพร

นาย อธิวัฒน์ ศุภพงศ์ธนันท์

นาย ธรรญธร ไชยกายุต

นางสาว วิรดา วิชชุไตรภพ

นาย ชยพัฒน์ โอสนานนท์

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่