446
2719

แฟรชการ์ดเรียนรู้ภาษามือสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

Word 4 Deaf

Word 4 Deaf “แฟรชการ์ดเรียนรู้ภาษามือสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน” เป็นสื่อที่สร้างขึ้นมาเพื่อกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามือให้กับเด็กไทยที่พิการทางการได้ยินในช่วงอายุ 6-14ปี โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในรูปแบบของ AR ภาพเคลื่อนไหว ลงบนตัวแฟรชการ์ด และยังควบคู่ไปกับศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน มีหลากหลายคำ หลากหลายอารมณ์ ให้เด็กๆได้เรียนรู้และยังเข้าถึงเด็กๆได้ง่าย เพื่อเป้าหมายให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้อย่างเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างมีความสุข

นางสาว สรพัศ จริงจิตร

นางสาว ปสุตา เปี่ยมนุ่ม

นางสาว กชพร อโนทัยอดิกูล

นาย อัคริน แสงให้สุข

นาย เวหา บุญธนาศิลาโรจน์

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่