12
527

ตัวดูดซับเมทิลีนบลูจากแมงกานีสออกไซด์เฟสแกมมาจากแบตเตอรี่สังกะสี-คาร์บอนที่ใช้งานแล้ว

Methylene blue sorbents from gamma-phase manganese oxide from spent zinc-carbon batteries

โครงงานของเราคือตัวดูดซับเมทิลีนบลูจากแมงกานีสออกไซด์เฟสแกมมาจากแบตเตอรี่สังกะสี-คาร์บอนที่ใช้งานแล้ว โดยเมทิลีนบลูเป็นสีเบสิก(Basic Dyes) ที่ละลายนํ้าได้และแตกตัวเป็นประจุบวกนิยมใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยส่วนใหญ่จะใช้นํ้าในกระบวนการผลิตในส่วนของการฟอกย้อมและเมื่อมีการปล่อยของเสียลงตามแหล่งน้ำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการการบําบัดและส่วนใหญ่มักไม่ย่อยสลายอาจทำให้น้ำเน่าจากการที่แสงส่องไม่ถึงและส่งผลกระทบต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก สาหร่ายซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบนิเวศใต้น้ำหากสิ่งเหล่านี้หายไปจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในกลุ่มสัตว์น้ำโดย สีย้อมสามารถกำจัดได้ด้วยวิธีที่หลากหลาย ในการวิจัยนี้ผู้จัดทำได้เลือกวิธีการดูดซับจากแมงกานีสออกไซด์เฟสแกมมาจากแบตเตอรี่สังกะสี-คาร์บอนที่ใช้งานแล้ว โดยทดสอบประสิทธิภาพด้วยการเตรียมสารละลายเมทิลีนบลูและใช้เครื่องคนสารด้วยแม่เหล็กคนสารไปเรื่อยๆ ในขณะนั้นจึงเติมแมงกานีสออกไซด์เฟสแกมมาลงไป และใช้เครื่อง UV-visible absorption spectra ในการตรวจดูการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาขณะที่เกิดการดูดซับ

นางสาว ทอปัด ศิริลัทพร

นาย ธรรญธร ไชยกายุต

นาย อธิวัฒน์ ศุภพงศ์ธนันท์

นางสาว วิรดา วิชชุไตรภพ

นาย ชยพัฒน์ โอสนานนท์

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่