13
495

ถังกำจัดน้ำมันในรูปอิมัลชันด้วยฟองอากาศ

Emulsified oil in water traper by using air bubbles

ปัจจุบันยังพบปัญหาน้ำเสียในแหล่งชุมชนที่เกิดจากการซักล้างภาชนะต่างๆ ในครัวเรือนทำให้น้ำมันกระจายตัวในน้ำอยู่ในรูปอิมัลชัน (oil emulsions) ซึ่งเกิดจากน้ำมันจับตัวกับสารซักล้างที่มีคุณสมบัติเป็นสารลดแรงตึงผิวทำให้น้ำมันสามารถกระจายตัวลงในน้ำได้และจะไม่แยกตัวขึ้นสู่ผิวน้ำ ซึ่งทำให้ในการดำเนินการบำบัดน้ำมันทำได้ไม่สะดวก เนื่องจากระบบบำบัดน้ำมันในปัจจุบันไม่สามารถกำจัดน้ำมันในรูปอิมัลชันได้จึงอาจทำให้มีน้ำมันบางส่วนถูกปล่อยลงแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ทางผู้จัดทำจึงออกแบบและพัฒนาถังกำจัดน้ำมันในรูปอิมัลชันโดยใช้เครื่องปั๊มลมเป่าอากาศลงไปผ่านหัวทรายโดยอาศัยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างฟองอากาศกับน้ำมันในการพาหยดน้ำมันให้ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำและใช้ดอกธูปฤาษีในการดูดซับน้ำมันบนชั้นผิวน้ำเพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเสียและสามารถลดอัตราการปล่อยน้ำเสียออกจากครัวเรือนและการเกิดน้ำเสียในคลองและท่อระบายน้ำสาธารณะ อีกทั้งดอกธูปฤาษีเมื่อไม่สามารถนำกลับมาใช้ต่อได้ยังนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงอัดก้อนและพัฒนาเป็นกระถางต้นไม้ต่อไปได้อีกเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในการใช้ทรัพยากรและสร้างความยั่งยืนในชุมชมต่อไป

นาย ณัษฐพงษ์ ธนวัฒชัยมงคล

นาย สุวัฒน์ชัย ประพาฬ

นาย อังศุธร งามประสิทธิ์

นาย ศุภชัย ทิพย์ยอเเละ

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่