30
923

การประยุกต์ใช้เถ้าลอยจากระบบเตาเผาน้ำกากส่าผสมซีเมนต์ในการผลิตคอนกรีตบล๊อคปูพื้น

Application of distillery slop from liquor production to concrete paving block

การประยุกต์ใช้เถ้าลอยจากระบบเตาเผาน้ำกากส่าผสมซีเมนต์ในการผลิตคอนกรีตบล็อกปูพื้น เป็นการพัฒนาคอนกรีตบล็อกปูพื้นโดยใช้วัสดุเหลือทิ้ง (Waste Material) ที่เป็นเถ้าลอยมาทดแทนวัสดุหลักในการขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกปูพื้นก็คือ ทรายและ ซีเมนต์ ด้วยวัตถุประสงค์หลักก็คือ 1.เพิ่มมูลค่าให้กับเถ้าลอยเหลือทิ้ง 2.เพิ่มทางเลือกการใช้เถ้าลอยในการผลิตวัสดุทางด้านวิศวกรรม 3.ลดการใช้ทรายธรรมชาติ 4.ลดปริมาณการใช้ซีเมนต์ให้ลดลง 5.ลดราคาต้นทุนในการผลิตคอนกรีตบล๊อคปูพื้น โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุภายใต้ความร่วมมือของภาควิชาครุศาสตร์โยธากับภาคเอกชน โดยทีมผู้วิจัยได้เตรียมอัตราส่วนปฏิภาคการผสม ทั้งการทดแทนทรายและซีเมนต์ด้วยเถ้าลอยจากระบบเตาเผาน้ำกากส่า รวมถึงทบทวนมาตรฐานการทดสอบเพื่อรองรับงานวิจัยนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดีในปัจจุบันได้เริ่มการดำเนินการขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกปูพื้นแล้วเสร็จบางส่วนเพื่อเตรียมสำหรับการทดสอบและเปรียบเทียบกับตามมาตรฐานที่มีทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ดร. ปิยรัตน์ เปาเล้ง

ผศ.ดร. อิทธิพล มีผล

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่