47
1436

พลาสติกชีวภาพประเภทโพลิเอทิลีนด้วยสาหร่ายอาบาด้วยยีสต์แคนดิดาร์อาบิแคน

BIO-PE BASE ULVA WITH C.ALBICANS

การผลิตไบโอพลาสติก PE จาก Ulva โดยใช้ Candida Albicane ถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางทะเล เทคโนโลยีนี้เป็นทางเลือกที่ทดแทนพลาสติกจากปิโตรเลียมแบบดั้งเดิม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการเปลี่ยนทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอย่าง Ulva ให้กลายเป็นสินค้าที่มีค่า กระบวนการนี้ไม่เพียงแต่ลดจำนวนขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยลดคาร์บอนฟุตปริ้นซ์ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลาสติกแบบเดิม นอกเหนือจากผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว การเพาะปลูก Ulva และการผลิตไบโอพลาสติกสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายฝั่ง สร้างโอกาสในการทำงานและส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การนำแนวทางนี้มาใช้ช่วยเพิ่มความดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การลงทุนในการผลิตไบโอพลาสติก PE จาก Ulva ร่วมกับ Candida Albicane จึงไม่เพียงเป็นการตัดสินใจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงกลยุทธ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทยอีกด้วย

นางสาว พิชญาภา ฝั้นสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์

นาย นิพิท ชนปทาธิป

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่