159
1883

หมวกว่ายน้ำสำหรับผู้พิการทางสายตา

Swimming cap for Blind

หมวกว่ายน้ำสำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางสายตาที่ต้องการว่ายน้ำแต่ไม่สามารถพลิกกลับตัวได้ ไม่รู้ระยะว่าว่ายเอียงหรือจะชนกับอะไร โดยมีอุปกรณ์ติดเข้ากับหมวกและหูฟังเผื่อให้ผู้พิการทางสายรับรู้ถึงการสั่น เพื่อเป็นสัญญาณว่าควรเอียงไปทิศทางต่างๆหรือควรกลับตัว

นางสาว ณัฏฐนันท์ บุญเสมอ

นาย ภาณุวัฒน์ ศิริวิรัตน์

นาย วโรดม กุนเรือง

นาย ตรีปัณพัฒน์ วรภาสโสภณ

นาย ปฏิพัทธ์ มาลสุทธิ์

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่