0
300

ชุดตรวจยีนแพ้ยาแบบหลายขนานบนฐานกระดาษ

Multi-gene detection related drug hypersensitivity using paper based device

การแพ้ยาทางผิวหนัง จัดเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่พบบ่อยที่สุด โดยพบได้ตั้งแต่อาการที่ไม่รุนแรง เช่น ผื่น ผื่นลมพิษ จนถึงอาการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงที่อาจทำให้ผู้ป่วยตาบอด หรือเสียชีวิตได้ปัจจุบันมีรายงานการวิจัยที่พบว่าการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงที่เกิดจากยาบางชนิดมีความสัมพันธ์สูงกับลักษณะทางพันธุกรรมของยีน human leukocyte antigen (HLA) ของผู้ป่วย เช่น 1. ยา Dapsone และ Co-trimoxazole สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนกับสารพันธุกรรมชนิด HLA-B*13:01 2. ยา Carbamazepine ซึ่งเป็นยาแก้ชักกับสารพันธุกรรมชนิด HLA-B*15:02 3. ยา Allopurinol สำหรับรักษาโรคเก๊าท์ กับสารพันธุกรรมชนิด HLA-B*58:01 จากการศึกษาความถี่ของยีน HLA-B*13:01,*15:02 และ*58:01 พบว่าเป็นอัลลีลที่พบได้บ่อยในคนไทย จึงจำเป็นจะต้องมีชุดตรวจที่มีการคัดกรองก่อนการให้ยาครั้งแรก โดยมีกรอบแนวคิดในการตรวจยีนแบบครอบคลุมทั้ง 3 ชนิดที่มีความเสี่ยงต่อการแพ้ยาโดยเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมจากเซลล์เยื่อบุข้างแก้มโดยไม่ต้องเจาะเลือดและอ่านผลโดยการไหลบนฐานกระดาษ โดยตกลงความร่วมมือกับบริษัท KESTREL BIO SCIENCES THAILAND CO. LTD

รองศาสตราจารย์ ดร. ฌลณต เกษตร

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่