178
3618

ถุงมืออัจฉริยะแปลภาษามือ

Smart Glove for Sign Language Translation

ถุงมืออัจฉริยะที่สามารถจับลักษณะท่าทางของมือเพื่อแปลจากภาษาที่ใช้มือภาษาที่ใช้เสียงเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเพื่อให้สามารถสื่อสารระหว่าง 2 ประเภทของสื่อกลางเป็นไปได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้อุปกรณ์ยังสามารถแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงท่าทางของภาษามือ เพื่อการแปลภาษาที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

นาย ภวินท์ สมมุ่ง

นาย ภัคพล ชัยมงคลตระกูล

ดร. ดนุชา ประเสริฐสม

ผศ. คทาเทพ สวัสดิพิศาล

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่