21
497

แผ่นเจลเก็บความเย็นจากแป้งในน้ำทิ้งโรงงานเส้นขนมจีน

Ice Packs from Rice Flour in Wastewater from Rice Noodle Factory.

ปัจจุบันโรงงานผลิตเส้นขนมจีนมีการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่คลอง โดยในน้ำทิ้งมีแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก จึงเป็นสาเหตุทำให้แหล่งน้ำเกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นรบกวนชุมชนในบริเวณข้างเคียง ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงแก้ปัญหาโดยนำน้ำเสียมาทำการตกตะกอนแป้งและนำแป้งมาพัฒนาในรูปแบบของเจลแป้งแช่แข็ง ซึ่งแผ่นเจลเก็บความเย็นมีประสิทธิภาพในการเก็บความเย็นนาน 10 ชั่วโมงและสามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง รวมถึงเนื้อเจลสามารถย่อยสลายได้ง่าย และยังมีต้นทุนในการผลิตต่ำ จากคุณสมบัติของแผ่นเจลเก็บความเย็นจึงสามารถพัฒนาเพื่อใช้เป็นแผ่นเจลประคบเย็นในทางการแพทย์และแผ่นเจลแช่แข็งรักษาความเย็นในการขนส่งอาหารสดหรืออาหารแช่แข็งได้

นางสาว ภวิษย์พร โพธิ์โต

นาย สุวัฒน์ชัย ประพาฬ

นาย พงศ์พรหม พรเพิ่มพูน

นางสาว จันทรัสม์ ศิริประเสริฐ

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่