4
277

ฟองน้ำไคโตซานเลียนแบบโครงสร้างปะการังที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดจากเปลือกกุ้งสำหรับดูดซับน้ำมันปนเปื้อนในทะเลประกอบทุ่นลอย IoT ในการวิเคราะห์ข้อมูลคราบน้ำมันแบบ Real-Time

Coral-inspired structure, superhydrophobic chitosan sponge from shrimp shell for oil in water removal combined with buoy for real-time oil analysis

ปัญหาน้ำมันรั่วไหลในทะเลยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลเสียต่อทั้งระบบนิเวศ และเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง การดูดซับคราบน้ำมันด้วยวัสดุดูดซับ สามารถดำเนินการได้ง่ายและราคาถูก แต่อุปสรรคในการดูดซับน้ำมันบนผิวน้ำคือการเคลื่อนที่ของคลื่นทะเล ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญต่อรัศมีการกระจายของคราบน้ำมัน สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ฟองน้ำจากเปลือกกุ้งซึ่งออกแบบให้ใช้งานกับทุ่นลอยที่ตรวจสอบน้ำมันบนผิวน้ำโดยรอบร่วมกับข้อมูลทิศทางของคลื่นทะเลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อวิเคราะห์ทิศทางการกระจายและวางแผนการกำจัดคราบน้ำมัน ซึ่งฟองน้ำมีพื้นผิวเป็นรูพรุนทำให้มีพื้นที่ผิวในการดูดซับน้ำมันเพิ่มมากขึ้น และมีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำยิ่งยวด ซึ่งทดสอบได้จากการวัด Water contact angle มีค่าอยู่ที่ 152 องศา ส่งผลให้ฟองน้ำไม่ดูดซับน้ำแต่ดูดซับเฉพาะน้ำมันเมื่อนำไปใช้งานในน้ำทะเล และประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันจากการทดสอบพบว่า สามารถดูดซับน้ำมันได้เฉลี่ย 48.68 กรัมต่อน้ำหนักฟองน้ำ 1 กรัม

นาย ภูมินทร์ ชุมภู

นาย ยุทธพิชัย เอียดทุ่ม

นางสาว พิมพ์มาดา กันตังกุล

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่