209
1908

การพัฒนาถ่านชีวภาพจากเหง้ามันสำปะหลังและกากกาแฟ

Development of bio-coal from cassava rhizomes and coffee ground

เป็นถ่านชีวภาพจากการผสมระหว่างเหง้ามันสำปะ​หลัง​และกากกาแฟ​ เนื่องจากกากกาแฟมีค่าความร้อน​สูง​แต่มีผลได้เชิงมวลหลังจากการทอร์รีแฟคชันต่ำและเหง้ามันสำปะ​หลัง​ที่มีค่าความร้อนต่ำกว่ากากกาแฟแต่มีผลได้เชิงมวลหลังจากการท​อร์รี​แฟ​ค​ชัน​มากกว่ากากกาแฟ​ พวกเราจึงสนใจที่จะนำทั้งสองอย่างมาผสมกันเพื่อให้ได้ถ่านชีวภาพที่มีความร้อนสูงและมีผลได้เชิงมวลที่สูงเช่นกัน​ โดยคาดหวังว่าจะมีค่าความร้อนไม่ต่ำกว่า30MJ/kg มีค่าความชื้นต่ำกว่า5% มีปริมาณคาร์บอนคงตัวมากกว่า85% ปริมาณ​เถ้าต่ำกว่า8% เนื่องจากเป็นคุณสมบัติ​ที่​ดีกว่าถ่านชีวภาพที่ทำจากเหง้ามันสำปะ​หลัง​หรือกากกาแฟเพียงอย่างเดียว

นางสาว ศศิมา ศิริมาศ

นาย รัฐวัชร์ เดชาชัยรัฐพงศ์

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่