54
358

อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณสารกลุ่มแคนนาบินอยด์และคัดแยกสายพันธุ์ของพืชสกุลกัญชาแบบพกพา

Portable device for cannabinoids determination and strain isolation of Cannabis sp.

อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณสารกลุ่มแคนนาบินอยด์และคัดแยกสายพันธุ์ของพืชสกุลกัญชาแบบพกพา โดยการใช้วิธีการตรวจวัดการสะสมสารกลุ่มแคนาบินอยด์ ในพืช เพื่อให้สามารถจำแนกสาร THC และ CBD ออกจากกัน โดยใช้สารเคมีที่เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ให้สีแตกต่างและจำเพาะกับสาร THC และ CBD เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาจะแสดงสีที่แตกต่างกัน จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงของสีสารละลายที่เกิดขึ้นด้วยอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น ด้วยอุปกรณ์เชิงแสงแบบพกพา ซึ่งอุปกรณ์นี้ใช้หลักการเดียวกับเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง แต่ในอุปกรณ์นี้จะมีแหล่งกำเนิดแสงที่มีความยาวคลื่น 2 ความยาวคลื่นที่จำเพาะกับสีที่เกิดขึ้นของฏิกิริยาเคมีทำจำเพาะกับสารTHC CBD โดยค่าการดูดกลืนแสงจะแสดงบนหน้าจอของตัวอุปกรณ์ จากนั้นประมวลผลปริมาณของสารแคนนาบินอยด์ชนิด THC และ CBD ด้วยแอปพลิเคชัน Ganja Meter บนสมาร์ทโฟน จึงทำให้สามารถจัดจำแนกกลุ่มของกัญชาได้ในพื้นที่ปลูกด้วยตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสายพันธุ์ปลูกกัญชา สามารถนำไปใช้ในการจัดจำแนก และคัดเลือกสายพันธุ์กัญชาตามการสะสมของปริมาณสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ 2 ชนิด คือ THC และ CBD สำหรับการส่งเสริมการปลูกพืชกัญชา

นางสาว ชุติมา แก้วพิบูลย์

นาย ณวงศ์ บุนนาค

อ.ดร. อับดุลวาหาบ สาแล๊ะ

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่