2
183

นวัตกรรมวัสดุทดแทนกระดูกความบริสุทธิ์สูง ที่นำไปใช้ในทางออโธปิดิกส์และทางทันตกรรม

Innovative High Purity and Efficiency Bone Substitutes for Orthopedic and Dental Applications

จากข้อมูลเชิงสถิติของกรมของกรมกิจการผู้สูงอายุในปี 2565 พบว่าประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี สูงถึง 12,519,926 คน โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนมีโอกาสเกิดกระดูกหักได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ในบางเคสที่เกิดกระดูกหัก แพทย์จะทำการผ่าตัดใส่วัสดุทดแทนกระดูกเข้าไปทดแทนกระดูกในส่วนที่หักไป ในปัจจุบันวัสดุที่นำมาใช้ทำวัสดุทดแทนกระดูก มีหลากหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น วัสดุทดแทนกระดูกจากกระดูกสัตว์หรือกระดูกวัว, วัสดุทดแทนกระดูกจากการสังเคราะห์ เป็นต้น วัสดุทดแทนกระดูกของเราทำมาจากการสังเคราะห์ทางเคมี ซึ่งกระบวนการนี้สามารถควบคุมให้วัสดุมีความบริสุทธิ์สูงได้ และยังสามารถควบคุมส่วนผสมการผลิตวัสดุทดแทนกระดูกได้หลากหลายชนิดตามการใช้งานของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุทดแทนกระดูกของเรามีความบริสุทธิ์สูงกว่าการใช้วัสดุจากกระดูกสัตว์หรือกระดูกวัว ซึ่งจะทำให้สามารถเข้ากับร่างกายได้ดี โดยยังสามารถประยุกต์ใช้วัสดุทดแทนกระดูกได้หลากหลายรูปแบบจากเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานได้

นาย ธนวัฒน์ ไวทย์เลิศศักดิ์

รศ. ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ

นาย ชนาธิป ชัยอรวรรณ

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่