331
3305

อุปกรณ์ช่วยลงน้ำหนักเท้าสำหรับผู้ป่วยขาหัก

Weight bearing aids for legs Fracture Patient

อุปกรณ์ช่วยลงน้ำหนักเท้าสำหรับผู้ป่วยขาหัก เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยผู้ป่วยลงน้ำหนักเท้าให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่แพทย์และนักกายภาพบำบัดได้กำหนดไว้ โดยสามารถตั้งค่าและกำหนดค่าน้ำหนักที่ตัวอุปกรณ์ ก่อนใช้งาน ซึ่งทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานได้สะดวกและถูกต้องตามหลักการรักษาของแพทย์ ผู้ป่วยสามารถควบคุมการลงน้ำหนักเท้า ซึ่งตัวอุปกรณ์ มีจอแสดงผลที่ติดอยู่ในอุปกรณ์ฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยขาหัก เมื่อผู้ป่วยลงน้ำหนักน้อยหรือมากเกินไป ตัวอุปกรณ์เอง จะมีบาร์สเกลแสดงผลให้ผู้ป่วยทราบถึงปริมาณการลงน้ำหนักของเท้า ถ้าผู้ป่วยลงน้ำหนักเกินค่าที่กำหนดตัวอุปกรณ์จะส่งสัญญาณเตือน โดยเป็นข้อความเสียงพูด เพื่อเตือนผู้ป่วยให้ระมัดระวังในการลงน้ำหนัก ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถลงน้ำหนักได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด อุปกรณ์จะส่งสัญญาณ โดยเป็นข้อความเสียงพูด เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วย อุปกรณ์ยังมีฟังก์ชั่นที่จะพาผู้ป่วยขาหักเดิน สามารถปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ และระยะก้าว ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยขาหักแต่ละบุคคลได้ หากผู้ป่วยขาหักไม่พร้อมที่จะเดิน อุปกรณ์จะเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้เกิดอัตรายขึ้นกับผู้ป่วย

นาย อริย์ธัช วศินโรจนโภคิน

นาย ศุภชัย รอยศรี

นางสาว รุ่งลัดดา เเจ่มจำรัส

นางสาว ศิโรรัตน์ วังปุย

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่