23
442

เครื่องกระจายฟีโรโมนผึ้งชันโรงเพื่อสร้างระบบนิเวศช่วยผสมเกสรดอกสละ

Stingless bee pheromones spreaders to build ecosystems help pollinate Salak flowers

การผสมเกสรของดอกสละต้องผสมข้ามดอก  โดยในธรรมชาติเกสรเพศผู้ส่วนใหญ่จะไม่แข็งแรงทำให้โอกาสผสมติดผลได้น้อย  จึงต้องใช้ตัวช่วยในการผสมเกสร และวิธีการช่วยผสมดอกสละเพื่อให้สละติดผลได้ดีมากขึ้น โดยนำดอกสละจากต้นตัวผู้มาผสมกับดอกตัวเมียด้วยการถูไปมาให้ดอกทั้งสองสัมผัสกันเบา ๆแต่วิธีการผสมดอกดังกล่าวเป็นวิธีการที่สิ้นเปลืองแรงงาน เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจึงนิยมปลูกสละร่วมกับการเลี้ยงผึ้งชันโรงในสวนสละเพื่อสร้างระบบนิเวศช่วยผสมเกสรเพื่อเพิ่มอัตราการติดผลหลังผสมดอกให้มากขึ้น จากการสอบถามเกษตรในพื้นที่พบว่า การใช้ผึ้งชันโรงมาผสมเกสรดอกสละจะให้ผลผลิตเป็นสละที่ช่อใหญ่มีอัตราการติดผลสูง มากขึ้น ​ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้ประดิษฐ์ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาใช้ล่อผึ้งชันโรงเพื่อไปผสมเกสรดอกสละ โดยให้ชื่อสิ่งประดิษฐ์นี้ว่า “ เครื่องกระจายฟีโรโมนผึ้งชันโรงเพื่อสร้างระบบนิเวศช่วยผสมเกสรดอกสละ ” เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการติดผลหลังผสมดอกสละ และได้ผลสละช่อใหญ่

นางสาว ณิชาภัทร ศิริวัง

นางสาว ณัชชา ศิริวัฒน์

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่