41
1148

หุ่นยนต์จัดยา

Medical Dispensing Robot

Auto.vation medical dispensing robot is adjustable for the various sizes and types of medicine with the modular-system design.

ผศ.ดร. เต็มสิริ ทรัพย์สมาน

ผศ.ดร. ธีรวัจน์ แสงเพชร์

นาย รภัส อุดมศิลป์

อาจารย์ พชร จุ้ยพลอย

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่