61896
78013

เครื่องช่วยขจัดสิ่งสกปรกจากรังนกนางแอ่น

Swallow's Nest Cleaning Machine

เครื่องช่วยขจัดสิ่งสกปรกจากรังนกนางแอ่น เป็นเครื่องที่ใช้ในการทำความสะอาดรังนกนางแอ่นด้วยการดูดขนนกและเศษสิ่งสกปรกที่ฝังลึกในรังนกนางแอ่น โดยการควบคุมความดันสุญญากาศ ซึ่งใช้เซนเซอร์ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ไปควบคุมโซลินอยด์วาล์ว เพื่อรักษาระดับความดันสุญญากาศให้ได้ความดันสุญญากาศที่เหมาะสมตามโหมดการใช้งาน จากการทดสอบพบว่าในโหมดการทำงานความดันลมต่ำ จะเหมาะสมกับการทำความสะอาดรังนกที่เป็นรูปทรง ความดันสุญญากาศที่ดีที่สุดจะอยู่ในช่วง -3.5 inHg ถึง -7.0 inHg ซึ่งจะทำความสะอาดรังนก 1 รัง ตามค่าเฉลี่ยของการทดสอบอยู่ที่ 210 นาที และโหมดการทำงานความดันลมสูงจะเหมาะสมกับการทำความสะอาดรังนกที่ไม่เป็นรูปทรง ความดันสุญญากาศที่ดีที่สุดจะอยู่ในช่วง -13.5 inHg ถึง -17.5 inHg ซึ่งจะทำความสะอาดรังนก 1 รัง ตามค่าเฉลี่ยของการทดสอบอยู่ที่ 186 นาที โดยจะเทียบกับการทำความสะอาดรังนกนางแอ่นวิธีดั้งเดิม ซึ่งใช้เวลาตามค่าเฉลี่ยการทดสอบถึง 320 – 335 นาที ซึ่งถือว่าเครื่องช่วยขจัดสิ่งสกปรกจากรังนกนางแอ่น สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการหรือชาวบ้านที่ทำความสะอาดรังนกนางแอ่น สามารถทำความสะอาดได้ สะดวก รวดเร็วขึ้น

นาย ธนโชติ สุวรรณกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์

นาย หัฎฐะ สาวะจันทร์

นาย พงไพร มิ่งดู

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่