274
996

แปรงลบกระดานจากเส้นใยพืชในธรรมชาติ

Board eraser from plant fibers.

แปรงลบกระดานจากเส้นใยพืชในธรรมชาติ ทำมาจากส่วนของต้นพืนที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นส่วนที่เหลือจากการทำเกษตรกรรม โดยแปรงลบกระดานจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนของด้ามจับจะทำมาจากเส้นใย Filament โดยการออกแบบผ่านโปรแกรม tinkercad เป็นรูปแบบวงกลมความหนาประมาณ 4 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร โดยออกแบบให้มีรูสำหรับใส่ปากกา มีตัวดูดสูญญากาศสำหรับติดกับกระดาน และเส้นใยสำหรับลบทำความสะอาดจะทำมาจากเส้นใยผักตบชวา โดยจะจับเส้นใยให้เป็นเส้น 10 แล้วนำไปสานด้วยกี่ทอผ้าของเล่น ให้เป็นรูปแบบวงกลมมีความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร จากนั้นนำไปติดกับด้ามจับด้วยเทปกาวตีนตุ๊กแก ซึ่งเมื่อเส้นใยลบทำความสะอาดของแปรงลบกระดานหมดอายุการใช้งานจะสามารถเปลี่ยนเส้นใยลบทำความสะอาดของแปรงลบกระดานได้ ซึ่งเป็นการใช้งานแบบรีฟิลล์

นางสาว ธันยาภรณ์ บรรดาศักดิ์

นางสาว อนัญญา ถนอมรอด

นางสาว มนจารี ศรีสะอาด

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่