1
109

โรบอตเทนโกะ

Tenko Robot

Tenko Robot addresses key challenges in high-risk sectors like transportation, heavy industry, elevated workplaces, and construction: 1. Expensive ongoing inspections by staff. 2. Dishonest audit results 3. Conflicts between inspectors and inspected employees. 4. Disease transmission risk during alcohol breath tests. By replacing human inspectors, Tenko Robot resolves all these issues. It conducts 3 precise measurements and 3 evaluations: breath alcohol analysis, blood pressure monitoring, body temperature measurement, foot speed testing, hand speed testing, and color blindness testing. Tenko Robot offers 24/7 autonomous inspections. It enables real-time reporting via cloud integration and LINE notifications, eliminating disputes. It minimizes disease transmission risks in alcohol breath tests and requires just a 1.5 square meter inspection area, just a fraction of the traditional space required. "Revolutionizing Inspections: Tenko Robot - Accuracy, Reliability, and Safety Combined"

Mr. Tanit Virutchapunt

Ms Watchara Ngamsanga

Mr. Channarong Sakornrat

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่