1517
3678

กระดาษซับน้ำมันออร์แกนิกซ่อนเมล็ด

Multi-use water hyacinth paper towel

ผลิตภัณฑ์การซับคราบน้ำมันจากกระดาษผักตบชวา ซึ่งสามารถย่อยสลายได้และสามารถนำกระดาษหลังใช้งานแล้วมาปลูกลงดินเพื่อให้เป็นปุ๋ยและเกิดการงอกของเมล็ดพริกได้ เพื่อใช้พริกเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารต่อไป ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการนำวัชพืชมาเพิ่มมูลค่า เป็นการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง โดยลดการตัดไม้ทำลายป่า และผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ในครัวเรือน โดยมีวิธีการใช้งานภายใต้สโลแกนที่ว่า “ดึง ซับ ฝัง ปลูก” 1. ดึงกระดาษซับน้ำมันจากผักตบชวาออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์ 2. ซับคราบน้ำมันตามกระทะก่อนล้าง และคราบน้ำมันต่าง ๆ ที่หกหรือเปื้อน 3. ฝังกระดาษซับน้ำมันจากผักตบชวาที่ใช้แล้วลงในดิน 4. รดน้ำและปลูกเมล็ดพริกที่อยู่ด้านในกระดาษ จุดเด่นของนวัตกรรม คือ -กระดาษซับน้ำมันที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และย่อยสลายได้เร็วกว่ากระดาษซับน้ำมันตามท้องตลาด -กระดาษจากผักตบชวาสามารถดูดซับนำ้มันได้มากกว่ากระดาษซับนำ้มันตามท้องตลาด (1 แผ่น สามารถซับนำ้มันได้สูงสุดถึง 45 ml.) -ตัวกระดาษทำมาจากธรรมชาติทั้งหมด -สามารถปลูกต้นพริกจากเมล็ดพริกที่ฝังอยู่ในกระดาษ เพื่อใช้งานในครัวเรือนต่อได้

นางสาว ประวิชตา แซ่โซว

นางสาว ญาดา จันทร์ผ่อง

นาย วรภพ วัฒนมะโน

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่