3
208

ถุงมือยางพาราฆ่าเชื้อ

Disinfectant Para-rubber Glove

ถุงมือยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญในกลุ่มยางพารา จัดเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่สำคัญต่อค่า GDP ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของประเทศเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันผู้ใช้ต่อการสัมผัสเชื้อโรคที่สามารถแพร่ผ่านเข้าสู่ร่างกาย อย่างไรก็ตามถุงมือยางในตลาดปัจจุบันยังไม่สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ คณะผู้วิจัยจริงนำเสนอนวัตกรรมถุงมือยางพาราฆ่าเชื้อด้วยการเติมโลหะออกไซด์ดัดแปรในกระบวนการผลิต ส่งผลทำให้ถุงมือยางพารามีความสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก และแกรมลบ รวมไปถึงเชื้อดื้อยาบางชนิด ตามมาตรฐาน ASTM D7907 ภายใต้แสงทั่วไป โดยมีราคาต้นทุนเทียบเท่ากับถุงมือยางพาราทั่วไป และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินงานร่วมกับพนธมิตรที่เข้มแข็ง อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาลัยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า บริษัทโกลเบิล เคมีเคิล และบริษัทในเครือศรีตรังกรุ๊ป สำหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จริง โดยสารตั้งต้น และกระบวนการผลิตดังกล่าวสามารถผลิตได้ในระดับ Pilot scale ถุงมือยางฆ่าเชื้อจึงพร้อมสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์

นาย เพิ่มพล เสียงดัง

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่