692
5069

นาโคเลปซีคิว

Narcolepsycue

Narcolepsycue, Safe and Chill on the road อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการหลับในบนท้องถนนที่มีประสิทธิภาพและมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยNarcolepsycueมีขนาดกระชับและติดตั้งบนรถได้ เราได้เห็นถึงความสำคัญของอุบติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทย โดยมีการเกิดอุบัติเหตุ5.69%จากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด โดยคิดเป็น1,614รายต่อปี โดยจากข้อมูลดังกล่าวพวกเราได้สังเกตุเห็นว่าการหลับในขณะขับรถส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง พวกเราจึงหาวิธีการแก้ปัญหาและเพื่อยกระดับให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยสูงขึ้น Narcolepsycue เป็นอุปกรณ์ป้องกันการหลับในบนท้องถนนที่มีความแม่นยำสูง เรามี software หลักๆทั้งหมด 2 อัน ประกอบด้วย open cv และ dlib เราใช้กล้องที่สามารถตรวจจับได้แม้ในเวลากลางคืนและมีเสปรย์วาซาบิที่พัฒนาคิดค้นร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ในการช่วยปลุกคนขับให้ตื่นตัวได้ทันที พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนผ่านไลน์เพื่อช่วยปลุกคนขับ ในกรณีที่ปลุกด้วยสเปรย์แล้วไม่ได้ผล เพื่อให้รับมือกับอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็ว อันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมีศักยภาพ

นางสาว ชุติรดา ศานติวรพงษ์

นาย วีรวิน ไวฑูรเกียรติ

นางสาว ปริณ จุลนวล

นาย ยสินทร ปุญญวานิช

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่