0
75

หมุดยึดจัดฟันประสิทธิภาพสูง

Smart micro implant anchorage

ผลงานที่พวกเราได้เลือกมานำเสนอในครั้งนี้คือ micro implant anchorage (สกรูที่ใช้ช่วยในการทำทันตกรรมจัดฟัน)เป็นผลงานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการทำหัตกรรมจัดฟันซึ่งใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาในด้านการรัปประทานอาหารหรือในกลุ่มที่ต้องการทำเพื่อความสวยงาม ในกรณีที่การจัดฟันในผู้ป่วยบางกลุ่มไม่สามารถใช้ฟันกรามเป็นจุดยึดได้เนื่องจากทิศทางในการดึงไม่ได้หรือฟันกรามมีความแข็งแรงไม่เพียงพอตัวสกรูนี้จะช่วยทำหน้าที่เป็นจุดยึดใหม่ซึ่งสามารถเลือกจุดได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น นวัตกรรมของเราได้นำเทคโนโลยีในการปรับผิวให้มีตัวสกรูมีความแข็ง(stiffness)ที่มากขึ้นด้วยกระบวนการ Fine Shot Peening (FSP)และมีลักษณะเกรียวของตัวสกรูและตัวบ่าที่ถูกออกแบบมาด้วยโปรแกรม finite element สำหรับการเจาะกระดูกได้ง่ายและมีผลกระทบต่อบริเวณรอบข้างของรูเจาะน้อยสามารถเจาะนำได้ด้วยตัวมันเอง(Self Tapping and self drilling )รวมไปถึงทนเเรงบิดได้ดีมากขึ้นป้องกันการขาดกลางของตัวสกรู

นาย มนต์วรธัช คงมนต์

นาย นันทกร สดประเสริฐ

นาย พฤฒิพงศ์ ศรีธานี

รศ. ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่