4012
7974

เครื่องวัดระดับความสุกของทุเรียนแบบพกพา

Durian Ripeness Meter

วิธีระบุระดับความสุกของทุเรียนโดยทั่วไปสามารถทําได้โดยการสังเกตสีของเปลือกจากภายนอก บ้างใช้ไม้เคาะเพื่อฟังเสียงจากการกระทบซึ่งระดับความสุกที่ได้จะมาจากความรู้สึก หรือปัจจุบันมีปากกาวัดความสุกของ ทุเรียนซึ่งจะทราบระดับความสุกได้เมื่อใช้เข็มแทงทะลุเปลือกไปยังเนื้อทุเรียนทําให้เกิดรูขนาดเล็ก แต่เครื่องวัดระดับ ความสุกของทุเรียนท่ีคณะผู้จัดทําประดิษฐ์ขึ้นวัดจากความเข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ปล่อยออกมาจากผล ทุเรียนและแสดงตัวเลขออกมาเป็นดิจิตอลที่ได้ผลลัพธ์เที่ยงตรงตามระดับความสุกของทุเรียน รวมถึงไม่สร้างความ เสียหายใดๆ ต่อผลทุเรียน

นางสาว บุษยมาศ ป่าติ้ว

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่