1
178

เครื่องช่วยลดการออกแรงบริเวณหัวเข่าที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อ​​

EMG-controlled walking support equipment

เครื่องช่วยลดการออกแรงบริเวณหัวเข่าที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อเป็นนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่ประสบปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการแบ่งเบาภาระของหัวเข่าที่เกิดขึ้นจากการเดินโดยมีลักษณะเป็นสายรัดขาบริเวณใกล้หัวเข่าและมีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดเอ็นโค้ดเดอร์บริเวณข้างหัวเข่าควบคุมให้ทำงานสอดคล้องไปกับการขยับของหัวเข่าของผู้ป่วยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของหัวเข่า กล้ามเนื้อของมนุษย์จะปล่อยคลื่นไฟฟ้าที่เกิดการเคลื่อนไหวซึ่งจะสามารถถูกตรวจจับได้โดยการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับกล้ามเนื้อซึ่งเป็นอุปกรณ์ใช้ตรวจจับคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ดังนั้น ผู้ออกแบบจึงจะนำสัญญาณดังกล่าวมาใช้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ให้ทำงานสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวที่ต้องการ โดยหลังจากตรวจจับคลื่นไฟฟ้า สัญญาณที่ได้จะอยู่ในรูปแบบของอนาล็อกซึ่งจะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณดิจิตอลผ่านตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอลเพื่อให้การควบคุมมอเตอร์เมื่อสัญญาณดิจิตอลที่ได้ไปควบคุมมอเตอร์ให้ทำงานเรียบร้อยในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องผู้ป่วยสามารถกดปุ่มฉุกเฉินซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่บริเวณต้นขาเพื่อปิดการทำงานของเครื่องได้ทันที

นาย ปุณณภพ ชื่อดำรงรักษ์

นาย กฤตกร หอมสุด

นาย เทพรักษ์ วี ปาลมา

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่