7
198

อุปกรณ์ช่วยคัดเลือกสายพันธุ์และระบุเวลาเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจรเกรดยา

Device for strain selection and harvesting time determination of Andrographis paniculata, pharmaceutical grade

อุปกรณ์ช่วยคัดเลือกสายพันธุ์และระบุเวลาเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจรเกรดยา เป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพของฟ้าทะลายโจรที่ใช้ผลิตเป็นยารักษาโรคตั้งแต่ต้นทาง โดยคัดเลือกสายและระบุช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ในฤดูกาล และพื้นที่ปลูกนั้น ๆ เพื่อให้ได้ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางยาสูง ด้วยวิธีการตรวจวัดสารออกฤทธิ์ทางยากลุ่มแลคโตนในฟ้าทะลายโจรแบบรวดเร็ว อาศัยสารเคมีที่ทำปฏิกิริยาที่จำเพาะกับสารกลุ่มแลคโตนและทำให้เกิดสี ร่วมกับการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณค่าสีแบบพกพา เพื่อระบุปริมาณสารตามความเข้มของสีที่เกิดขึ้น สามารถใช้ได้ในแปลงปลูก ง่าย สะดวก ให้ผลรวดเร็ว แม่นยำ และมีค่าใช้จ่ายน้อยมาก รวมถึงใช้เวลาการตรวจวัดเพียง 5 นาทีต่อตัวอย่าง สามารถลดระยะเวลาลงจากวิธีเดิมถึง 100 เท่า นอกจากนี้มีแอปพลิเคชันช่วยในการแสดงผลบนสมาร์ทโฟน ทำให้สามารถส่งผลการตรวจวัดได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้นนวัตกรรมนี้สามารถลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาการตรวจวัด สามารถนำมาใช้ในการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ให้ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางยาสูง ก่อนการปลูก และติดตามสารออกฤทธิ์ทางยาควบคู่กับปริมาณผลผลิต ได้ตลอดระยะเวลาการปลูก ได้ด้วยตนเอง ณ แปลงปลูก

นางสาว ชุติมา แก้วพิบูลย์

นาย ณวงศ์ บุนนาค

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่