ประกาศ 12 ผลงานที่เข้ารอบ ชิงชนะเลิศ
INNOVATIVE IDEAS
ID01
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ID03
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ID20
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
INNOVATIVE PRODUCTS
IP08
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
IP09
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
IP29
Wiribed
Topic กติกาการโหวต
Date 16 พฤษภาคม 2565
โหวตทีมที่ชื่นชอบ ลุ้นรับรางวัล กับ งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 KMUTNB Innovation Awards 2022

ร่วมชมผลงานที่เข้าร่วมจัดแสดง Virtual Exhibition กับเราใน งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 KMUTNB Innovation Awards 2022 ผ่าน >>VOTE<< ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนการจัดงาน ทั้งผู้โหวตและผลงานได้รับการโหวต!!

กติกาในการร่วมสนุก
 • กด “โหวต” ให้กับผลงานที่เข้าร่วมจัดแสดง
 • สามารถโหวตได้ 1 ครั้ง ทุก 24 ชม. / 1 หมายเลขโทรศัพท์
 • 1 ครั้งต่อการโหวต = 1 ชื่อในการสุ่มจับรางวัล
 • โหวตได้ถึงวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น.

ระยะเวลาจัดกิจกรรม ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 24 มิถุนายน 2565

รางวัลสำหรับกิจกรรมการโหวต
 • หูฟัง Sony wireless stereo headset จำนวน 3 รางวัล
  • ผู้โชคดีจากผู้เข้าร่วมโหวตให้กับผลงานที่ชื่นชอบ จำนวน 1 รางวัล
  • ผลงานได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุด ประเภท Innovative Idea (ID) จำนวน 1 รางวัล
  • ผลงานได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุด ประเภท Innovative Product (IP) จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมโหวตให้กับผลงานที่ชื่นชอบ (Lucky Vote)
  กระปุกออมสิน จำนวน 3 รางวัล
  หน้ากากผ้า จำนวน 3 รางวัล
  Popsocket ติดหลังโทรศัพท์ จำนวน 3 รางวัล
ประกาศรางวัล ผ่าน Live งานประกวดฯ รอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
 • ผลคะแนนโหวต ไม่มีผลใด ๆ ต่อการตัดสินให้คะแนนของคณะกรรมการ
 • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในพิจารณารางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนดไว้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้
 • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ทางบริษัทตรวจสอบและพบการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 • ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ และ/หรือ เนื่องจากของรางวัลไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบของรางวัล
 • คำตัดสินของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันกิจกรรม และของรางวัลต่างๆ โดยไม่สามารถโต้แย้งได้
 • ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า