นวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานแปรรูปแบบแผ่น

Innovative Sheet Forming Thai Style Sweet Fish Sauce

นาย ฐปนัท

ต้นแบบของเครื่องยนต์จรวดไฮบริด

Prototype of Hybrid Rocket Propulsion System

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธาดา สุขศิลา

โครงร่างจมูกเทียม 3 มิติแบบย่อยสลายได้

Bio-3D-tissue Engineering

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัฐพงษ์ สุขวิพัฒน์

ดร. สิทธิชัย ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

ดร. ธนา โชติช่วงชัชวาลย์

ดร. ชูเกียรติ ศักดิ์สุรกานต์

โดรนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำด้วยเสื้อชูชีพ

Rescue Drone via Life Jacket

ผศ.ดร. นัฎฐพันธ์ นาคพงษ์

รศ.ดร. ยุพิน สรรพคุณ

นาย วิวัช รุ่งสว่าง

นาย ปิติดล ปีอาทิตย์

นางสาว นันท์ชญาน์ บุญญาภิสิทธิ์โสภา

โฟมน้ำยางธรรมชาติสำหรับกำจัดไอออนตะกั่ว

Natural Rubber Composite Foam for Lead (II) Removal

นางสาว อัญภาดา ลิ้มเรืองอำพล

นางสาว ชลธิชา อินทชัย

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่