กติกาการโหวต

ร่วมชมผลงานที่เข้าร่วมจัดแสดง Virtual Exhibition กับเราใน งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566 KMUTNB Innovation Awards 2023 ผ่าน https://kmutnb-innoawards.com

โหวตให้กับผลงานที่คุณชื่นชอบ ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนการจัดงาน ทั้งผู้โหวตและผลงานได้รับการโหวต!!

กติกาในการร่วมสนุก
 • กด “โหวต” ให้กับผลงานที่เข้าร่วมจัดแสดง
 • สามารถโหวตได้ 1 ครั้ง ทุก 24 ชม. / 1 อุปกรณ์
 • 1 ครั้งต่อการโหวต = 1 สิทธิ์ในการสุ่มจับรางวัล
 • โหวตได้ถึงวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.
ระยะเวลาจัดกิจกรรม ตั้งแต่ 19 พฤษภาคม 2566 ถึง 23 มิถุนายน 2566
รางวัลสำหรับกิจกรรมการโหวต
มอบรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนการจัดงาน
 • Popular Vote จำนวน 2 รางวัล
  • o ผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุด ประเภท Innovative Idea (ID) จำนวน 1 รางวัล
  • o ผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุด ประเภท Innovative Product (IP) จำนวน 1 รางวัล
 • Lucky Vote จำนวน 10 รางวัล
  • o สุ่มจับรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมโหวตให้กับผลงานที่ชื่นชอบ
ประกาศรางวัล ในงานประกวดฯ รอบตัดสิน วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
 • ผลคะแนนโหวต ไม่มีผลใด ๆ ต่อการตัดสินให้คะแนนของคณะกรรมการ
 • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในพิจารณารางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนดไว้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้
 • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ทางบริษัทตรวจสอบและพบการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 • ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ และ/หรือ เนื่องจากของรางวัลไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบของรางวัล
 • คำตัดสินของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันกิจกรรม และของรางวัลต่างๆ โดยไม่สามารถโต้แย้งได้
 • ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Please Rotate Screen

เว็บไซต์นี้ ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่